'Nieuwe technologieën voor een duurzame fokkerij van gezonde honden en katten.'

Steeds meer stichtingen, verenigingen en fokkers zúllen gedwongen worden tot samenwerking, omdat het uitsterven van de rashond dreigt. Maar dan is het vaak al te laat om nog om te schakelen. Open innovatie vergt een cultuuromslag die niet zo snel te realiseren is. Als actief lid, betrokken en onafhankelijk levert Maatschappelijk Verantwoord Fokken zonder winstoogmerk een bijdrage aan de honden en katten gemeenschap.  Probeer 14 dagen GRATIS de Databank Software! 

 

‘Sociale innovatie, nieuw organiseren, slimmer werken, zelfsturing, dynamisch leiding geven en sturen op verantwoordelijkheid.  Innovatief organiseren ofwel nieuw organiseren krijgt steeds meer aandacht’

Vaak zijn veel stichtingen, verenigingen en fokkers zich niet bewust van de kracht van open innovatie. Steeds meer stichtingen, verenigingen en fokkers die geloven in de kracht van samenwerking en samen werken in alles wat ze doen. Deze ondernemers zijn leidend in hun sector door open innovatie toe te passen. We kunnen stellen dat open innovatie vele voordelen heeft en de mogelijkheid geeft om compleet nieuwe ideeën te ‘oogsten’. Maar ook zijn er nóg stichtingen, verenigingen en fokkers die helaas wantrouwend staan ten opzichte van samenwerking. Ze zijn bang om kennis kwijt te raken aan de concurrentie. Erg jammer. Want hierdoor missen ze belangrijke voordelen. 

Samen, maar onafhankelijk voor één en hetzelfde doel! 

 • De stichting, vereniging of fokker is volledig onafhankelijk van (overheids)partijen;
 • De stichting, vereniging of fokker kan hulp, ondersteuning en het béste fokadvies geven aan leden en fokkers;
 • Het bied de stichting, vereniging of fokker de kans om te spreken; 
 • Het biedt de stichting, vereniging of fokker nieuwe wetenschappelijke inzichten die meteen te integreren zijn in de fokkerij van honden en katten en daardoor vóórop te lopen;
 • De stichting, vereniging of fokker kan nieuwe ideeën tot stand laten komen.

Fokwaarde

De conformatie van een hond zegt niet alles, maar kan wel gevolgen hebben. Hoe de hond gebouwd is, zegt namelijk iets over de belastbaarheid van het dier op lange termijn. Een houding kan verbeterd worden door de juiste training, de bouw van het skelet niet. Die is aangeboren. De bouw van een hond of kat, ofwel conformatie, is voor zijn gezondheid een belangrijk punt. 

Erfelijke problemen:

Wij doen er écht wat aan!

Overkoepelend orgaan: Maatschappelijk Verantwoord Fokken Op Kynologisch Gebied In Nederland heeft als missie om een duurzame, gezonde en rechtvaardige fokkerij van honden en katten te bewerkstelligen. Haar ambitie is om erfelijke ziektes en schadelijke raskenmerken uit de populatie te laten verdwijnen, terwijl genetische variatie behouden blijft. Om dit te bereiken heeft Maatschappelijk Verantwoord Fokken een DNA Databank Software systeem ter beschikking voor stichtingen, verenigingen en fokkers. Op haar eigen manier draagt Maatschappelijk Verantwoord Fokken bij aan dé oplossing van vele problemen in de fokkerij van honden en katten.  Tot gevolg:

 • Genetische gezondheidsrisico’s: voor het verbeteren van de genetische diversiteit elk ras. De ouderdieren die genetisch ver van elkaar afstaan aan elkaar koppelen om zo de kans op erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken te verkleinen. 
 • Ziekteregistratie: het monitoren van aandoeningen bij honden en katten in de DNA Databank. Zo krijgen stichtingen, verenigingen en fokkers betrouwbare incidentie cijfers per ras;
 • DNA diagnostiek ontwikkelen: door betrouwbare incidentie cijfers per ras kan het laboratorium goede DNA-diagnostiek ontwikkelen.
 • DNA ouderschap: Het DNA profiel van de nakomelingen wordt bepaald door het laboratorium. Het DNA profiel van de hond of kat kan de stichting of vereniging voor leden en fokkers automatisch importeren. De DNA Databank verifieert het geïmporteerde DNA profiel van de nakomelingen met alle DNA profielen in de DNA Databank van alle honden of katten die bekend zijn. De zogeheten ‘oudercheck’. Stichting of vereniging die gebruik maakt van onze service, een lidmaatschap hebben op één van onze DNA Databanken zijn hierin dan ook uniek; 
 • Fokwaarde: De beoordeling is slechts één hulpmiddel waarmee een stichtingen, verenigingen en fokkers fokdieren kan selecteren. De beoordeling kan gebruikt worden om te zien waar het ras fouten heeft of waar het uitblinkt om vervolgens koppelingen te maken met behulp van deze informatie. Temperament, gezondheid, conformatie en schoonheid.
 • Genetische relaties:Onderzoek stamboom’ maakt het mogelijk om de populatiestructuur van het ras in te zien. Dit illustreert de gelijkenis van de geteste hond of kat aan o.a. broers en zussen. De gemiddelde genetische afstand tussen rassen wordt ook berekend, waardoor vergelijkingen mogelijk zijn tussen rassen van vermeende gedeelde voorouders. 

Het is te mooi om waar te zijn. Maar het is waar, dat is het mooiste!

 • Werkelijke realtime DNA-ouderschap check van de ouders en de pup of kitten. Dit kan zijn voor genetische onderzoeken, wie de echte ouders zijn, maar ook het zoeken naar een ouder via een DNA-profiel is mogelijk.
 • De optie “Mate Select” is aanwezig waar de Vereniging of Cattery kan bepalen voor leden en fokkers hoe de gezondheid van de nieuwe pup of kitten zal zijn. Welk mannetje het beste bij het vrouwtje past.
 • Waarden bekend uit de Genetische Diversiteit (GD) en de Genetische Gezondheid Index (GHI).
 • Inteeltberekeningen van de eerste tot de laatste hond of kat in de bloedlijn op basis van de formule van Wright.
 • AVK tot en met twaalf generaties.
 • Mean Kinship.
 • Fokwaarde.

Hulpmiddel

Een dekkeuze op DNA niveau die gebaseerd is op :

'Drager - Lijder - Vrij'

 • Klinische gezondheidsonderzoeken;
 • Gezondheid op DNA niveau (gevonden gebreken);
 • Genotype;

'Samen weten we meer: uitwisselen van praktische kennis en ervaring en elkaar inspireren'

“Maatschappelijk Verantwoord Fokken zet zich in om de belangen van stichtingen. verenigingen, fokkers en hun ras zeker te stellen om datgene waar het echt om gaat. De DNA Databank software maakt dat úw stichting, vereniging en fokker sterk staat. Óók bij overheidspartijen!  Maatschappelijk Verantwoord Fokken werkt met haar hoofd én met haar hart; dat geeft ons meer voldoening en stichtingen, verenigingen en fokkers een sterkere óplossing. Stichtingen, verenigingen en fokkers voelen zich wérkelijk gesteund. Het samenbrengen van kennis en ervaring.”

Een identificatie- en registratiesysteem, een gezondheid-, karakter-, uiterlijk en keuring software programma waaronder de eigenschappen, gezondheid en karakter van de hond of kat word gemeten en vastgelegd in de DNA Databank.

'Samen kunnen we meer: belangenbehartiging namens een sterk collectief'

Maatschappelijk Verantwoord Fokken staat voor herkenning, verbinden, kwaliteit en rechtvaardigheid. Wij richten ons op stichtingen, verenigingen en fokkers die bereid zijn om samen te werken. Een mooie liefdevolle passie voor uw ras gaat gepaard met een stérke drive om gezondheid en welzijn van honden en katten continu te verbeteren. Het is goed om met elkaar van gedachte te wisselen over ambities en ideeën maar het is nog veel beter om nieuwe wetenschappelijke inzichten meteen te integreren in de fokkerij van honden en katten en vóórop te lopen. Zo wordt een éérste belangrijke stap gemaakt naar;

 • duidelijkheid;
 • openheid;
 • betrouwbaarheid;
 • transparant;
 • verbinden.

'Stichtingen, verenigingen en fokkers kunnen zich registreren'

Met het invullen van het formulier geeft u blijk van uw interesse voor een lidmaatschap bij Maatschappelijk Verantwoord Fokken. Na ontvangst van uw gegevens nemen wij contact met u op om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek lichten we de mogelijkheden van het lidmaatschap voor uw stichting of vereniging toe, of als bedrijf- of hobbymatige fokker en…

'Optimale resultaten realiseren wanneer iedereen samenwerkt.'

Echte samenwerking is gezamenlijk winnen. Als er sprake is van een verbinding gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren.
Verantwoorde stichtingen, verenigingen en fokkers ruimte geven voor eigen ideeën, maar hen ook voldoende faciliteren.
Leden kunnen hier inloggen om naar hun gezondheidsportaal te gaan.

'Wij zijn een overkoepelend orga

'Maatschappelijk Verantwoord Fokken is úniek, omdat ervaringen worden uitgewisseld in een omgeving waar ook gemaakte fouten in vertrouwen gedeeld kunnen worden'

Open, eerlijk en transparant

Abonneer op onze Nieuwsbrief!

Vertel ons hoe we je op de hoogte kunnen houden per e-mail van nieuwe informaties, acties of keuringen.


Maatschappelijk Verantwoord Fokken op kynologisch gebied in Nederland.

Overkoepelend orgaan: Maatschappelijk Verantwoord Fokken op kynologisch gebied in Nederland werd geboren uit passie en liefde voor huisdieren. Maatschappelijk Verantwoord Fokken staat voor een rechtvaardige wereld in de fokkerij van huisdieren. Voor fokkers, consumenten en huisdieren.

Vestiging van ons kantoor:

Jan de witplein 28

5324 CT  Ammerzoden

+31620720051

Info@duurzamefokkerij.nl

RABOBANK NL24RABO0353318825

KvK 77767071

Privacyverklaring 2020

Google Translate »